Mastebygning​

Mastebygning er også en af vore specialer.

Vi har gennem de senere år bygget mange master.Ofte sker det med udgangspunkt i den gamle,dårlige mast,men vi kan også tage udgangspunkt i en tegning eller vores erfaring.

Materialet er typisk Oregon Pine men lettere træsorter som Sitka gran eller Silver spruce kan også skaffes.

Arbejdet med en ny mast tager sin begyndelse med opstillingen af en 100% ret mastebænk som vi råder over.Uden den kan man ikke lave en ordentlig mast.Derefter udvælges træet og arbejdet tager sin begyndelse.Der er mange ting der skal overvejes før selve sammenlimningen kan finde sted:Hvor sidder sallingerne,hvad med kabler i masten,hvor fleksible skal den være osv. osv
Alt i alt er mastebygning et speciale der kun lader sig udføre manuelt og med stor præcision.

​Firmainformation

​Københavns Yacht og Motorbådsværft ApS

v/Morten Laurs Sørensen

CVR: 38744887